Terug naar boven

Deontologische code

Alle massagetherapeuten op Vind-een-Massage.be verbinden zich ertoe onderstaande deontologische code na te leven, en dit bij al hun klanten ongeacht via welke kanalen deze de praktijk contacteren. Bij het niet naleven van deze code kan het profiel van de massagetherapeut verwijderd wordt van deze site (zie gebruikersvoorwaarden). Klachten worden altijd au serieus genomen en nader onderzocht.

Professionaliteit

 • De massagetherapeut heeft een opleiding gevolgd die hem/haar in staat stelt deskundig te handelen.
 • De massagetherapeut biedt enkel diensten waarvoor deze gekwalificeerd of gediplomeerd is. Andere diensten worden niet aangeboden.
 • De massagetherapeut besteedt grote zorg aan hygiĆ«ne van het gebruikte materiaal, de werkruimte en zichzelf.
 • De massagetherapeut bewaakt de juiste verhouding tussen zichzelf en de klant en zal nooit handelingen stellen die ongepast, ongewenst of onprofessioneel zijn.

Respect

 • De massagetherapeut respecteert de fysieke en emotionele toestand van de klant en zal hier ten allen tijden rekening mee houden, voor zover deze niet indruisen tegen de persoonlijke of professionele grenzen van de massagetherapeut.
 • De massagetherapeut maakt nooit misbruik van de functie als behandelaar.
 • De massagetherapeut heeft kennis genomen van de gebruiksvoorwaarden en heeft nota gemaakt dat tantra niet toegelaten is op onze platformen.
 • De massagetherapeut zal nooit eender welke vorm van seksuele handelingen stellen of seksueel contact hebben met de klant. Hij/zij zal hiertoe ook geen aanstalten maken of dit voorstellen aan de klant. De massagetherapeut verklaart op eer en geweten geen handelingen met erotisch of sensueel karakter uit te voeren, noch fysiek, noch spiritueel, noch mentaal.
 • De massagetherapeut respecteert de individuele grenzen en integriteit van de klant.
 • De massagetherapeut zal nooit handelingen stellen die zijn/haar persoonlijke of professionele grens overschrijden, ook niet op vraag van de klant.
 • De massagetherapeut vermijdt eender welke vorm van discriminatie.

Transparantie

 • De massagetherapeut zorgt voor duidelijkheid en transparantie. De massagetherapeut geeft vooraf duidelijke informatie over de gebruikte technieken en wat de klant al dan niet kan verwachten.
 • De massagetherapeut heeft kennis van de meeste contra-indicaties en de mogelijke gevolgen van massage en zal de klant hierover juist informeren voor het stellen van een handeling.
 • Wanneer een handeling afwijkt van wat vooropgesteld werd, zal dit steeds vooraf getoetst worden bij de klant.
 • De massagetherapeut zal een correct tarief rekenen dat overeenkomt met de huidige normen en zal dit vooraf bekendmaken aan de klant.

Privacy

 • De massagetherapeut is zorgvuldig met informatie die hij/zij krijgt van de klant. Dit omvat zowel persoonsgegevens, medische gegevens, alsook alles wat de klant in vertrouwen vertelt. De massagetherapeut richt zich erop vertrouwen te scheppen en te behouden.
 • Het verwerken van de gegevens is in overeenstemming met ons privacy beleid.